คำแนะนำในการตรวจเช็คประกันสินค้า

  • 1. หากไม่พบข้อมูลสินค้าในระบบ ไม่มีเลข Serial Number หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร 086-338-0994 , Line @neoservice
  • 2. การประกันสินค้าเริ่มนับวันที่ส่งสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย เพื่อเป็นการรักษาสิทธ์ให้วันประกันเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าซื้อกรุณาเก็บใบเสร็จเป็นการยืนยันในการประกันสินค้า
  • 3. การดู Serial Number