0 Review(s) | Add your review
  • ช่องเสียบ USB: 3 ช่อง
  • ช่องเสียบ Charger: 2 ช่อง
  • รับแรงดันไฟ DC 12V-24V
  • สามารถใช้เสียบใช้งานได้กำลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 120W
  • ช่อง USB กระแสไฟรวม 3.4 A
  • มีจอแสดงสถานะ LED แบบเรียลไทม์ แสดงแรงดันและกระแสไฟ
  • สามารถวางในรถสะดวกวางตรงที่วางแก้วน้ำได้
  • สามารถตรวจสอบสถานะแรงดันแบตเตอรี่รถยนต์ของผู้ใช้งานได้
  • มีสวิตซ์เปิดปิด ช่องจ่ายไฟเมื่อไม่ใช้งานสามารถปิดได้เพื่อป้องกันไฟกระชาก
Availability : ✓ In stock

SKU : ADP-WK-WPC05
399.00 ฿
  

Reviews

Write Your Own Review

Feedback *
Note: HTML is not translated!