0 Review(s) | Add your review
  • สายแบนเพิ่มความสะดวกในการเก็บ
  • สายแบน ทนทาน ลดการพันกันของสายและป้องกันสายด้านใน
  • รับรองมาตรฐานสากล รองรับกระแสไฟสำหรับชาร์จโทรศัพท์
  • สายทองแดงภายใน ใหญ่และ หนากว่าสายปกติ
  • เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการชาร์จ และ ถ่ายโอนข้อมูล สายยาว 100 cm
Availability : ✓ In stock

SKU : CAB-WK-WDC023_CWH
99.00 ฿
  

  1. สายแบนเพิ่มความสะดวกในการเก็บ
  2. สายแบน ทนทาน ลดการพันกันของสายและป้องกันสายด้านใน
  3. รับรองมาตรฐานสากล รองรับกระแสไฟสำหรับชาร์จโทรศัพท์
  4. สายทองแดงภายใน ใหญ่และ หนากว่าสายปกติ
  5. เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการชาร์จ และ ถ่ายโอนข้อมูล สายยาว 100 cm


 

Reviews

Write Your Own Review

Feedback *
Note: HTML is not translated!